Sustav praćenja kvalitete zdravstvene zaštite

Dobro došli u Sustav za praćenje pokazatelja kvalitete zdravstvene zaštite.

Sustav omogućava elektroničko ispunjavanje obrazaca izviješća Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi sukladno Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11) za:

  1. Neočekivane neželjene događaje
  2. Pokazatelje sigurnosti pacijenata/Ostali neželjeni događaji (OND)
  3. Neželjene događaje prema osoblju
  4. Pokazatelje kliničke učinkovitosti i dostupnosti
  5. Izvješće o radu Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove

Ukoliko nemate otvoren korisnički račun, pošaljite zahtjev za otvaranje korisničkog računa na e-mail kvaliteta.edukacija@aaz.hr

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: Agencija) poštuje privatnost korisnika svojih Internet servisa te aktivno razvija i unaprjeđuje tehnologiju koja omogućava sigurno korištenje servisa od strane korisnika.

Prikupljanje, obrada i pohranjivanje osobnih podataka obavlja se u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka (˝Narodne novine”, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 106/12-pročišćeni tekst) i važećim propisima u Republici Hrvatskoj te uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera sukladno pravilima struke održavatelja Internet servisa. Agencija poštuje privatnost svojih korisnika te se obavezuje da će pristup osobnim podacima imati samo ovlaštene osobe u skladu s naravi poslova koje obavljaju i isključivo za namjene koje su utvrđene Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 124/11) i Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene („Narodne novine“, broj 79/11). Agencija zadržava pravo da podatke može dostaviti državnim tijelima sukladno zakonskoj obvezi izvršavanja osnovne djelatnosti Agencije.

Sve promjene koje se odnose na zaštitu osobnih podataka a vezane za Internet servis bit će pravodobno objavljene na mrežnoj stranici Agencije.