Registracija

Za registraciju novog korisničkog računa molimo Vas da kontaktirate Ministarstvo zdravstva, Sektor za kvalitetu, akreditaciju i zdravstvene tehnologije